مهندسی شهرسازی(معرفی شغل،رشته،دروس،بازار کار و فرصت های شغلی)

دسته بندی ها : فنی و مهندسی, معرفی مشاغل 30 شهریور 1398 عباس نیازی 675 بازدید
مهندسی شهرسازی

مهندسی شهرسازی

مهندسی شهرسازی

مهندسی شهرسازی

مهندسی شهرسازی

درپنجاه سال گذشته تعداد شهرهای ایران سه برابر شده است و پیش بینی میشود که در سال1400شمسی این تعداد دو برابرشود.از این رو،موضوع هدایت توسعه  شهری اهمیت بیشتری پیدا کرده و به نیروهایی در این زمینه زمینه احتیاج  زیادی است .از نظر اجتماعی -فرهنگی ، سیاسی وبهداشتی شهرسازی باعث رفاه واسایش بیشتر انسان ها می شود.کارشناسان شهر سازی می توانند درساماندهی وبهبود فضاهای زیستی ومحیط زندگی نقش موثری داشته باشند وبا ارئه طرح های مختلف،در مدیریت طرح ها وبرنامه های مربوط به این فضاها مشارکت کنند. به هدایت اصولی ساخت وسازهای شهری(به در نظرگرفتن تحولات اجتماعی ،اقتصادی،سیاسی وفیزیک یک شهر(مهندسی شهرسازی) می گویند.

کتاب از انتخاب تا اشتغال ریاضی-فیزیک

مهندس شهرسازی چه کسی است؟

((مهندس شهرسازی)) کسی است که عوامل مختلف و تاثیر گذار بر ساختار ساختمان سازی و قسمت های مختلف یک شهر را بررسی می کند و ،برنامه ای جامع وقابل قبول برای حال وآینده آن ارائه می دهد.

مهندس شهرساز چه خصوصیاتی دارد؟

خلاق ونوآوراست:گرچه داشتن خلاقیت ویژگی بسیاری از شغل هاست.مهندس شهرسازی می بایست ازاین ویژگی بهره بیشتری داشته باشد؛زیرابایدهنرومعماری وصنعت راباهم درآمیزد.

دید هندسی وادراک فضایی دارد:مهندس شهر سازی باید قادر به ارائه طرح هایش در فضایی دو بعدی وسه بعدی باشد پس لازم است ترسیم ذهنی اوازطرح های ارائه شده قوی باشد.

قدرت تحلیل بالایی دارد:این افراد باید قادربه تحلیل های چند وجهی باشند، مسائل گوناگون رادرنظیربگیرند ،تصمیم بگیرند،عمل کنند وحتی به تحلیل کارخود بپردازند.

تونایی کارگروهی را دارد:کارشهرسازی یک کار گروهی است وبه هیچ وجه نمی توان به طورفردی به آن پردخت.بنابراین،توانایی کارگروهی وبرقراری ارتباط باگروهی های مختلف شغلی از ویژگی های مهندسی شهرشازی است.

چطور مهندس شهرساز شویم؟

از طریق رشته ریاضی:حداقل مدرک لازم برای فعالیت در این شغل ، کارشناسی است اما افراد می توانند این رشته را تا مقطع دکترا در ایران ودیگرکشورها ادامه دهند(امکان بورسیه شدن برای این رشته ازطرف سازمان های مختلف وجود دارد).

برای این که مهندس شهرساز شویم باید در چه دروسی قوی باشیم؟

علاقه مندان به این شغل باید در ریاضیات وخصوصاً آمار،طراحی و درک مفاهیم هنری مانند روانشناسی رنگ ها قوی باشند.در عین حال، به این مفاهیم تکنیکی واصول فنی کار مثال نقشه برداری،رسم فنی،پرسپکیتو،هندسه فضایی،مدل سازی مسائل انسانی واجتماعی  بپردازند وبدانند که درحین تحصیل باید پروژه های تحقیقاتی وعملی بسیاری را انجام دهند.رشته  شهرسازی به مطا لعه زیاد، کار های فیزیکی گسترده و برداشت های میدانی بسیارنیاز دارد.به همین دلیل،باید وقت زیادی به آن اختصاص داد.

دروس رشته مهندسی شهرسازی:

دروس‌ اصلي‌ :

كاربرد نقشه‌برداري‌، كاربرد رايانه‌ در شهرسازي‌، تاريخ‌ و فرهنگ‌ شهرنشيني‌ جهان‌، تاريخ‌ و فرهنگ‌ شهرنشيني‌ ايران‌، آشنايي‌ با مباني‌ معماري‌ وساختمان‌، مباني‌ مهندسي‌ شبكه‌ حمل‌ و نقل‌، كارگاه‌ مهندسي‌ شبكه‌ حمل‌ و نقل‌‌، مباني‌ مهندسي‌ تأسيسات‌ شهري‌، كارگاه‌ مهندسي‌ تأسيسات‌ شهري‌، طراحي‌ و كاربرد نظام‌ اطلاعات‌ ، آمار و روش‌هاي‌ كمي‌ در شهرسازي‌ ، آشنايي‌ با مصالح‌ و ساخت‌ ، جغرافياي‌ شهري‌ ، جامعه‌شناسي‌ شهري‌ ، اقتصاد شهري‌ ، كارگاه‌ مطالعات‌ شهري‌، حقوق‌ و قوانين‌ شهري‌.

دروس‌ تخصصي‌:

مباني‌ و روش‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ شهري‌ ،مباني‌ و روش‌هاي‌ طراحي‌ شهري‌ ، كارگاه‌ برنامه‌ريزي‌ شهري‌ (كاربري‌ زمين‌)، كارگاه‌ طراحي‌ شهري‌، مباني‌ و روش‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ مسكن‌ ، كارگاه‌ برنامه‌ريزي‌ مسكن‌، مديريت‌ و سازمان‌ اجرايي‌ شهري‌ ، كارگاه‌ طرح‌هاي‌ اجرايي‌ ، شناخت‌ فضاهاي‌ شهري‌ ايران‌ ، روش‌ تحقيق‌ در شهرسازي‌ ، كارگاه‌ آماده‌ سازي‌ زمين‌، كارگاه‌ برداشت‌ كاربري‌ ، طرح‌ نهايي‌.

چطور مهندس شهرساز موفقی شویم؟

تسلیط به زمان انگلیسی وآشنایی با کامپیوتر وبرنامه ها ونرم افزارهای مرتبط در پیشرفت شغلی

مهندسان شهرسازی بسیار تاثیر دارد. هرچه تجربه وتحصیلات شما دراین شغل بیشتر شود،با اعتماد به نفس بیشتری به کارخود ادامه می دهید وسریع تر پیشرفت می کنید.

فضای کار مهندسی شهرسازی:

شاخه تحصیلی،محل فعالیت وحوزه کاری،فضای شغلی شما را تغییر می دهد.شهرسازی در

عین تخصصی بودن،دارای خصلت میان رشته ای است وبا زمینه های گوناگون درسطوح روستایی

شهری ومنطقه ای وسطوح فنی وانسانی ومحیطی ازدیگرسو ارتباط دارد. مهندسان شهرسازی

علاوه برمهندسان معماری،و….. با جامعه شناسان، انسان شناسان،شاغلان در محیط زیست و

جغرافیای طبیعی درارتبط اند.همان طور که گفته شد

فرصت های شغلی مهندسی شهرسازی:

 • بخش دولتی شامل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
 • شهرداری ها،وزارت کشور،استانداری ها وسایرارگان های وابسته به وزارت کشور
 • وزارت مسکن وشهرسازی و….؛بخش خصوصی شامل شرکت های مهندسینمشاور شهرسازی،معماری وبرنامه ریزی منطقه ای.

معایب شغل مهندسی شهرسازی:

بسیاری ازمهندسان معماری و عمران در ایران کار مهندسان شهرسازی راانجام می دهند چرا که کار مهندسان شهرسازی درایران مطابق با الگوهای جهانی  پیش نمی رود.دخالت دراین کار از طرف سایر مهندسان ونهاد های مربوط زیاد است واین موضوع باعث دلسرد شدن بسیاری ازمهندسان شهرسازی می شود؛ زیرا نمی توانند ازتمام توانایی وتخصص خود در کار استفاده کنند.

محاسن شغل مهندسی شهرسازی:

مهندسی شهرسازی ترکیبی از ریاضیات ، هنروعلوم محیطی است واین نوع تنوع باعث می شود که این رشته خشک صرفاً مهندسی نباشد.همچنین این شغل باعث رشد خلاقیت،نوآوری ومهارت فردی وگروهی می شود ودر زندگی اجتماعی افراد هم قابل استفاده است.

وظایف ومسئولیت های مهندسان شهرسازی:

 • تهیه نقشه و طرح های شهری ومنطقه ای -برنامه ریزی وطراحی شهرهای جدید
 • تایید نقشه هایی که برای ساخت و سازها به سازمان ها ارائه می شوند.
 • دادن مشاوره در امور شهری منطقه ای به مدیران ومسئولان رده بالا.
 • برنامه ریزی وطراحی شهرک های گوناگون(مسکونی،صنعتی، تجاری)
 • ارئه طرح براساس مصالح ساختمانی موجود، خوی مردم وشرایط اقلیمی
 • نظارت براجرای پروژه های ساختمانی وشهر سازی.
 • انجام دادن پروژه های محوطه سازی،تفکیک زمین، طراحی محله و…. .
 • مکان یابی عناصر و کاربری های گوناگون.

دیگر رشته های مهندسی معروف کدام است؟

برق

مکانیک

صنایع

عمران

معماری

نفت

هوافضا

هسته ای

متالورژی

معدن

فضای سبز

کشاورزی

نساجی

نرم افزار

رباتیک

سخت افزار

برنامه نویسی

راه آهن

پلیمر

فناوری اطلاعاتIT

پزشکی

لطفا اطلاعات خود و سوالاتتان را در قسمت نظرات با دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید. www.mivezendegi.ir

امیدوارم همیشه درخت زندگیتون پرثمر باشه…

عباس نیازی

عباس نیازی هستم کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،یک معلم و یک مشاور در سایت میوه زندگی یاد می گیریم که با تکنیک های ساده و کاربردی چطور از نظر تحصیلی و رفتاری و ارتباطی رشد کنیم

عضو کانال تلگرام شو تا پست ها و وویس های جدید رو اول از همه ببینی عضویت در کانال

فکر میکنم از این مقالات هم خوشت میاد

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه :
  0