مرور رده

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی-عباس نیازی هستم مشاور تحصیلی و رفتاری-به نظر من بزرگترین عامل افت تحصیلی و شکست تحصیلی دانش آموزان نداشتن انگیزه و هم چنین دانش چگونگی مطالعه دروس مختلف می باشد و در اینجا من تلاش میکنم روش های مطالعه،برنامه ریزی،مدیریت زمان و اطلاعات تحصیلی مورد نیاز را به صورت مشاوره به شما ارائه دهم

اگر بتوانید دانش مربوط به روش های مطالعه،برنامه ریزی،مدیریت زمان و هدف گذاری که در اینجا برای شما آورده شده است را یاد بگیرید می توانید در مدت کوتاهی به بهترین شاگرد و دانشجوی محل تحصیل خود تبدیل شوید و والدین خود را سرفراز کنید و در نتیجه به موفقیت برسیدپس اگر واقعا می خواهید موفقیت تحصیلی بدست آورید و احتیاج به کمک و دانش در این راه هستید ما به شما بهترین روش ها را آموزش می دهیم ولی باید خودتان نیز علاقه مند باشید اگر به کاری علاقه مند باشید حتما در آن موفق می شوید و گرنه نمی توانید در آن موفق شوید