مرور برچسب

اعتماد به نفس و راه های افزایش آن

تمرین های عملی افزایش اعتماد به نفس

کمبود اعتماد به نفس را شاید یکی از مهم ترین علت های عقب ماندگی افراد از موفقیت شغلی و زندگی دانست کسی که نتواند تونایی های خود را در موقعیت مناسب بروز دهد هیچ وقت نمی تواند دوستان و موقعیت شغلی خوبی بدست آورد در اینجا تمرین هایی را به شما…

راه های طلایی افزایش اعتماد به نفس در کودکان

اعتماد به نفس در کودکان-به عنوان والدین باید بتوانید احساس اعتماد به نفس را در کودک خود تقویت کنید تا او نسبت به خود و وجودش احساس خوبی داشته باشد و بتواند در آینده به موفقیت برسد ولی آیا می دانید چطور در کودکتان احساس اعتماد به نفس را…