مرور برچسب

بهترین شغل از نظر درآمد

مهندسی بهداشت حرفه ای(معرفی رشته،شغل،گرایش ها وفرصت های شغلی)

مهندسی بهداشت حرفه ای-افرادی که در مراکز صنعتی مشغول به کار هستند ممکن است تحت تاثیر خطرات مختلفی باشند این خطرات ممکن است جنبه های مختلفی داشته باشد از مشکلات جسمی بر اثر کار گرفته تا خطرات محیط کار مثل سموم شیمیایی و...مهندسان بهداشت با…

کابینت سازی(معرفی شغل و رشته)

رشته و شغل هایی وجود دارد که می توان با سرمایه کم ولی تجربه خوب وارد آن شد و با علم روز در آن پیشرفت کرد ودرامد بالایی داشت یکی از این رشته و شغل ها که امروزه بسیار مورد نیاز افراد می باشد شغل کابینت سازی می باشد

جوشکاری(معرفی شغل و رشته،فرصت های شغلی و معایب و محاسن)

شغل جوشکاری-جوشکار کسی است که با استفاده از روش های مختلف جوشکاری و دستگاه های مربوط به آن در لوله ها و ورقه های به نام پروفیل تغییراتی ایجاد می کند و با این کار وسائل مختلفی مانند وسائل حمل و نقل و یا تجهیزات صنعتی می سازد و هم چنین به…