مرور برچسب

حقوق و مزایای افسر کشتی

کاپیتان کشتی (دریانوردی)(شغل،رشته ها،فرصت های شغلی و بازارکار)

کاپیتانی کشتی-به مدیریت و کنترل کشتی، کاپیتانی می‌گویند. کاپیتان کشتی از مشاغلی است که جغرافیای شما مهم است. پس با میوه زندگی همراه باشید تا به بررسی شغل کاپینانی کشتی به عنوان یکی از پرطرفدارترین شغل ها بین پسرها بپردازیم