مرور برچسب

چه ورزشی برای کودکان خجالتی مناسب است

۵کلید طلایی درمان خجالتی بودن کودکان

خجالتی بودن کودکان از این جهت برای کودکتان مشکل ایجاد می کند که در جامعه نمی تواند حق خود را بگیرد و معمولا این دسته از دانش آموزان گرفتار زورگویی می شوند و همین عامل بسیار مهمی برای کاهش اعتماد به نفس آن ها خواهد بودکسانی که این خجالتی…