چطور برنامه ریزی درسی داشته باشیم؟

دسته بندی ها : مشاوره تحصیلی, ویدئوها 19 بهمن 1398 عباس نیازی 1112 بازدید
برنامه ریزی درسی

چطور برنامه ریزی درسی داشته باشیم؟

آیا برای انجام کارهای روزانه برنامه مشخصی دارید؟

آیا می توان تمام کارها را در یک روز انجام داد؟

چطور می توانید در زمان محدود به تمام کارهایی که باید انجام دهید رسیدگی کنید؟

زمان ما محدود است و اگر هر روز تمام شود دیگر باز نمی گردد پس باید بتوانیم هر روز کارهایی که باید انجام دهیم را انجام دهیم


یکی از بزرگترین تفاوت های افراد موفق از افراد معمولی این است که برنامه ریزی روزانه دارند و کارهایی که باید انجام دهند را حتما در زمان تعیین شده انجام می دهند

داشتن برنامه ای روزانه و مشخص برای انجام کارها احساس کنترل زندگی به شما می دهد و استرس و نگرانی هایتان را کاهش می دهد

اگر شما دانش آموز هستید باید برای انجام کارهای خود برنامه ریزی داشته باشید و گرنه نمی توانید موفقیت تحصیلی داشته باشید

پس اگر می خواهید برای تحصیل خود برنامه ریزی داشته باشید با میوه زندگی همراه باشید

 

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

1-همیشه سررسید و یا دفترچه همراه خود داشته باشید:

برای برنامه ریزی لازم است تمام کارهایی که باید در طول روز انجام دهید را یادداشت کنید هیچ وقت به ذهن خود اعتماد نکنید و با این استدلال که فراموش نمی کنم از یادداشت کردن خود را مبرا ندانید

مخصوصا زمانی که سر کلاس هستید باید همراه خود دفترچه را داشته باشید تا هنگامی که معلم انجام کاری را از شما خواست سریعا یادداشت کنید

می توانید دفترچه ساده ای برای خود داشته باشید که کارهایی که هر روز بایدانجام دهید را داخل آن یادداشت کنید و شب هنگام داخل سر رسید اصلی خود کارهایتان را یادداشت کنید

یا سررسید سالانه که نوعی تقویم با جای خالی زیاد می باشد را استفاده کنید

هم چنین می توانید از بعضی برنامه های داخل گوشی همراه خود برای یادداشت برداری استفاده کنید

فقط یادتان باشد هر لحظه که انجام کاری به ذهنتان آمد همان لحظه باید در دفترچه،سررسید و یا گوشی همراه خود یادداشت کنید

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

2-کارهایتان را دسته بندی کنید:

کارهایی که باید انجام دهید را دسته بندی کنید به این صورت که می توانید :

کارهای مهم و ضروری(کارهایی که برای زندگی شما مهم هستند و انجامشان در کیفیت زندگی شما تاثیرگذار است و هم چنین زمان زیادی برای انجامشان ندارید)را با ماژیک رنگ زرد نشان دهید

کارهای مهم و غیرضروری(کارهایی که برای زندگی شما مهم هستند و انجامشان در کیفیت زندگی شما تاثیرگذار است ولی به فوریت لازم نیست انجامشان دهید و زمان زیادی برای به اتمام رساندن آن ها دارید)با رنگ قرمز نشان دهید

کارهای غیر مهم و ضروری(کارهایی که انجامشان در زندگی شما تاثیر زیادی ندارد ولی زمان زیادی برای انجامشان ندارید)را با رنگ آبی نشان دهید

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

3-دسته کارهای خود را از جهت زمان انجام اولویت بندی کنید:

در دسته کارهای مهم و ضروری هر کدام از کارهای ممکن است بر دیگری اولویت داشته باشند پس سعی کنید اولویت و زمان انجام هر کار نسبت به دیگری را مشخص کنید

مثلا ممکن است فردا دو کار مهم و ضروری داشته باشید ولی باید بتوانید اولویت و ارجعیت یکی را بر دیگری مشخص کنید مثل این که دو امتحان مختلف دارید ولی در یک درس ضعیف تر هستید و احتیاج به زمان بیشتری برای مطالعه دارید ولی در درسی دیگر قوی تر هستید و زمان زیادی برای مطالعه کردن لازم ندارید پس یکی بر دیگری ارجعیت دارد

بعد از دسته کارهای مهم و ضروری و اولویت بندی آن ها به سراغ کارهای مهم و غیرضروری روید و اولویت بندی را در آن ها نیز انجام دهید

پس از دسته بندی سه دسته مجزا خواهید داشت

الف-کارهای دسته A یعنی کارهایی که باید تا فردا انجام دهید به ترتیب اولویت

ب-کارهای دسته B یعنی کارهایی که باید تا آخر هفته انجام شود به ترتیب اولویت بنویسید

ج-کارهای دسته C یعنی کارهایی که باید تا آخر ماه انجام شود

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

4-برای هر کاری زمان بندی کنید:

برای هر دسته از کارهایی که دسته بندی کرده اید زمان مشخص کنید مثلا برای خواندن یک امتحان (دو ساعت)،رفتن به آرایشگاه و کوتاه کردن مو(یک ساعت)،رفتن به باشگاه(دو ساعت) و…

سعی کنید واقع بین باشید و زمانی که مشخص می کنید را با دقت معین کنید این زمان به طور تقریبی می باشد و ممکن است بیشتر و یا کمتر شود ولی به شما ذهنیتی برای انجام کار می دهد

ممکن است کاری را برای ماه ها و یا حتی سال ها عقب انداخته باشید ولی وقتی برای آن زمان مشخص می کنید متوجه می شوید که می توانید حتی همین الان آن کار را انجام دهید و ذهن خود را از دغدغه انجام نشدن آن کار خالی کنید و در نتیجه استرس و اضطراب خود را کاهش دهید

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

5-زمان های اضافه را در انجام کار در نظر بگیرید:

خیلی وقت ها ما انجام کارها را در زمان کمی در نظر می گیریم و در نتیجه نمی توانیم به تمام کارهایی که باید انجام دهیم رسیدگی کنیم همیشه یادتان باشد یک زمان 15دقیقه ای و یا نیم ساعته به زمان مشخص شده در انجام کار اضافه کنید با این کار وقت تلف شدن ها و یا موقعیت های غیر قابل پیش بینی را در نظر گرفته اید

مثلا اگر برای رفتن به باشگاه یک ساعت در نظر گرفته اید 30دقیقه با آن اضافه کنید زیرا ممکن است برگشتن و یا دوش گرفتن را در نظر نگرفته اید و یا در راه برگشت به خانه مشکلی پیش بیاید و با دوستی صحبت کنید در نتیجه برای آن فکر نکرده اید

سعی کنید در زمان بندی واقع بین باشید…

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

6-هر شب برنامه فردا را تنظیم کنید و صبح ها مرور کنید:

شب قبل از خواب بهترین زمان برای دسته بندی کارهایی است که باید فردا انجام دهید به ترتیب اولویتی که اول شامل دسته A و سپس B وc می شود کارها را با زمان های انجامشان بنویسید و در اول صبح کارهایی که باید در آن روز انجام دهید را مرور کنید

سعی کنید بیش از سه کار مهم و ضروری را در برنامه خود نداشته باشید و باقی کارها را برای روزهای دیگر قرار دهید

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

7-منعطف باشید:

خیلی از اتفاقات زندگی در اختیار ما نیست ما برنامه ریزی می کنیم ولی ممکن است اتفاقاتی پیش بیاید که نتوانیم در زمان مشخص شده آن کار را انجام دهیم پس همیشه باید در برنامه ریزی منعطف باشید و اگر جایی لازم است اولویت های خود را تغییر دهید

مثلا اگر کاری را نتوانستید انجام دهید می توانید زمان کار بعدی را براساس اولویت و مهم بودن به آن کار اختصاص دهید و با این کار از برنامه خود عقب نمانید

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

8-کارهای انجام نشده را به روز بعد موکول کنید:

بعضی از کارها در زمان مشخصی نمی تواند انجام شود پس بهترین کار این است که این کارها را به روز بعد موکول کنیم و برای انجامشان برنامه ریزی کنیم یعنی در برنامه روز بعد گنجانده شوند

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

9-به خودتان پاداش دهید:

پس از انجام و اتمام برنامه خود تقویت مثبتی برای خودتان قرار دهید می توانید با خود شرط کنید که اگر تمام کارهای آن روز انجام شود فیلم مورد علاقه خود را ببینید و یا برای انجام هر کار به خود جایزه کوچکی بدهید

با جایزه دادن ترغیب می شوید که در روزای آینده کارهای خود را حتما انجام دهید

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

10-هر چند وقت یک بار برنامه خود را ارزیابی کنید:

در پایان هر هفته ارزیابی کنید که چقدر از کارهایی که باید در طول هفته انجام می  دادید را انجام داده اید و اگر فکر می کنید که خیلی از کارهایی که در برنامه خود نوشته اید انجام نشده است و به روز بعد موکول شده است حتما در برنامه خود تجدید نظری قرار دهید

بررسی کنید که چرا کارها انجام نشده است و چه عواملی باعث اختلال در انجام برنامه شما شده است سعی کنید منعطف باشید و برنامه ریزی خود را تغییر دهید

ارزیابی شما می تواند نمراتی باشد که در هر درس می گیرید اگر نمرات خوبی بدست نیاورده اید پس حتما باید برنامه خود را در هفته بعدی تغییر دهید

رسیدن به برنامه قطعی و مشخص برای انجام کارها زمان بر می باشد و لازم است هر هفته در روال کارهای خود بررسی داشته باشید

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

نکته مهم-متعهد باشید و قدرت نه گفتن را تقویت کنید!!

لطفا بهانه ها را کنار بگذارید و در انجام برنامه خود صادقانه وقت بگذارید

خیلی وقت ها بهانه ها مارا از انجام کارها دور می کند در صورتی که اگر واقع بین باشیم و واقعا به برنامه خود متعهد باشیم می توانیم در هر شرایطی کار محول شده را انجام دهیم

انسان های موفق هیچ وقت نمی گذارند که بهانه ها مانع انجام کار برای ان ها شود و همیشه به برنامه ای که ریخته اند متعهدانه عمل می کنند

علاوه بر تعهد باید بتوانید قدرت نه گفتن در خود را تقویت کنید قدرت نه گفتن یعنی بتوانیم هر بهانه ای را کنار بگذاریم و به تمام عواملی که مارا از انجام آن کار دور می کنند نه بگوییم

ممکن است دوستتان مانع باشدباید این قدرت را در خود تقویت کنید که در زمان برنامه ریزی خود به هر عامل مزاحم نه بگویید

امیدوارم با برنامه ریزی از زمان خود بهترین استفاده رو داشته باشید

لطفا سوالات ونظرات خود را در مورد برنامه ریزی روزانه با ما و دوستانتان به اشتراک بگذارید www.mivezendegi.ir

احتمالا مقاله ها و ویدئوهای زیر مورد علاقه شما است:

چطور بهترین دانش آموز مدرسه باشیم؟

۷راهکار ساده و عملی برای مدیریت زمان با برنامه ریزی

چطور تمرکز حواس داشته باشیم؟

چگونه درس بخوانیم؟

چگونه به درس خواندن معتاد شویم

چطور با انگیزه و تمرکز مطالعه کنیم؟

تکنیک های تندخوانی

عباس نیازی

عباس نیازی هستم کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،یک معلم و یک مشاور در سایت میوه زندگی یاد می گیریم که با تکنیک های ساده و کاربردی چطور از نظر تحصیلی و رفتاری و ارتباطی رشد کنیم

عضو کانال تلگرام شو تا پست ها و وویس های جدید رو اول از همه ببینی عضویت در کانال

فکر میکنم از این مقالات هم خوشت میاد

نظرات کاربران

  1. ناشناس گفته :
    17:14 1399/01/12

    عاااللللیییی🙏👌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه :
0